top of page
LEVERINGSVOORWAARDEN

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) bevat de Algemene Bepalingen voor opdrachten aan architecten, ingenieurs en 

adviseurs. Deze bepalingen worden gehanteerd bij opdrachten die worden verleend op basis van “De Nieuwe Regeling 2011, 

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur” (DNR 2011, eerste herziening, juli 2013) van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NL Ingenieurs. 

Op al onze producten en diensten zijn uitsluitend bovenstaande voorwaarden DNR 2011, eerste herziening, Julie 2013 van toepassing.

 

De DNR 2011 en alle bijbehorende documenten kunnen hieronder worden gedownload. Voor meer informatie en het bestellen van een gedrukt exemplaar verwijzen wij u door naar de website www.nlingenieurs.nl

DNR 2011 herzien (juli 2013)
Toelichting op DNR 2011 herzien (juli 2013)
Raampolis DNR 2011 herzien (juli 2013)
The New Rules 2011 revision (July 2013) 🇬🇧
Explanatory notes on The New Rules 2011 revision (July 2013) 🇬🇧

 

bottom of page