CONTRACTMANAGEMENT

De projectmanagers van Van Boven Projectmanagement zijn gedreven om projecten efficiënt te begeleiden, te sturen en af te ronden.

Ze zijn resultaatgericht en transparant gedurende alle projectfasen

Contractmanagement door Van Boven Projectmanagement

  • Het bepalen van de scope van het project

  • Opstellen plan van aanpak

  • Opstellen communicatieplan

  • Verzorgen van bestuurlijke stukken

  • Risico-inventarisatie