top of page

AANBESTEDINGS
BEGELEIDING

Gunningscriteria, aanbestedingsrichtlijnen en de contractvorm zorgen voor een selectie van de meest geschikte partij voor uw project. Wij hebben jarenlange ervaring opgedaan met vele aanbestedingsvormen.

Architect hold plannen

CONTRACT
MANAGEMENT

Zowel proces- als projectmatig, sturen op tijd en geld, risicobeheersing.

Contract tekenen

ONTGRONDINGS-
VERGUNNING

Iedereen die de bodem gaat vergraven heeft in veel gevallen een ontgrondingsvergunning nodig. Wij nemen u dit graag uit handen.

Image by Troy Mortier

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Wilt u een ruimtelijke onderbouwing laten maken voor uw project? Kom langs voor een vrijblijvend gesprek of vraag online een offerte aan.

Tekst controleren op een Document


AERIUS BEREKENING

Wij berekenen met Aerius Calculator wat de gevolgen zijn van uw plan of project voor de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.

 

logo-aerius-calculator-knop.png


DIRECTIEVOERING

De directievoerder zorgt dat in de praktijk wordt uitgevoerd, wat op papier is afgesproken. Hij stuurt op tijd, geld, kwaliteit en efficiëntie. Wij helpen u graag verder.

Vergadering


PRINCIPEVERZOEK

Wilt u weten waar u aan toe bent in het traject met de gemeente en de provincie? Wij helpen u graag en hebben de nodige ervaring met het indienen van principeverzoeken.

Documents and Vage Zakenlieden

ZIENSWIJZEN, 
BEZWAAR EN BEROEP

Bent u het niet eens met een ontwikkeling in uw buurt? Neem contact met ons op voor advies en informatie.

voorzittershamer


BESTEMMINGSPLAN

De bestemmingsplanprocedure kan variëren naar gelang de aard en grootte van het project. Of het nu een groot of klein project betreft, wij helpen u graag verder.

Bestemmingsplan

ECOLOGISCHE

QUICKSCAN

Bij elke ingreep op ruimtelijk gebied is een flora en fauna quickscan verplicht. Wij helpen u graag verder.

Flora-fauna-quickscan

 

PROJECTMANAGEMENT

Uw project in goede handen. Projectmanagement kan al plaatsvinden in de initiatief- en ontwerpfase, in deze fasen wordt namelijk de basis gelegd voor een succesvol project.

Persoon Controle van de Telefoon


ONDERSTEUNING

Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning van uw organisatie? Neem contact op met een van onze experts voor een maatwerkoplossing.

Image by Scott Graham
bottom of page