top of page

WIE ZIJN WIJ?

Directievoering
Ontheffingsaanvraag
Begeleiding stedenbouwkundig ontwerptraject
Contractmanagement
Burgerparticipatie
Technisch management
Projectcommunicatie

Een team dat sterk op elkaar is ingespeeld, elkaar door en door kent. Maak kennis met de mensen achter Van Boven Projectmanagement.

Bestemmingsplan
Dennis van Boven
  • LinkedIn
  • Facebook

ing. D.G.M. (Dennis) van Boven
Sr. Projectmanager Civiele Techniek
Momenteel werkzaam als projectmanager in de Civiele Techniek en Ruimtelijke Ordening. Daarnaast is Dennis adviseur in de Programmatische Aanpak Stikstof en volgt hij intensieve tracks Circulaire Economie, Duurzame Ontwikkeling en Waterzuiveringstechnieken aan verschillende universiteiten.

Financieel budgetbewaking
Vergunningsaanvraag
Planningsbewaking
Knelpuntenanalyse
Integraal waterbeheer
Bodemadvies
Systeemgerichte contractbeheersing
Beplantingsplan
Risicomanagement
Inez van Boven
  • LinkedIn
  • Facebook
Principeverzoek

drs. ir. I. (Inez) Perez Andujar
Adviseur Natuur & Ruimtelijke Ordening
Stikstof en KRW zijn haar specialismen. Daarnaast is Inez afgestudeerd in Milieuwetenschappen, Integraal Waterbeheer en Waterzuiveringstechnieken zodat ze u bij kan staan met gedegen advies. Ook op het gebied van ruimtelijke ordening kan je op haar bouwen.

Begeleiding realisatiefase
Milieu-effectrapportage
NGE-onderzoek
Projectmanagement
Omgevingsmanagement
Verzorgen bestuurlijke stukken
Aanbestedingsbegeleiding
Ecologisch advies
Wie wij zijn

WAT DOEN WE?

Wij denken graag met u mee. We zijn experts in de vakgebieden ecologie, milieu, civiele techniek & ruimtelijke ordening, waarin we meer dan 25 jaar ervaring hebben.

Projectrealisatie is onze tweede natuur en dit doen we niet alleen beroepsmatig. Ook in onze vrije tijd steken we graag de handen uit de mouwen.

Projectcommunicatie met diverse belangengroepen op alle niveaus. Door altijd helder en duidelijk aan te geven wat we gaan doen, scheppen we verwachtingen die we kunnen waarmaken. 

Duurzaamheid is door het veelvuldig gebruik haast zijn betekenis verloren. Toch kunnen we u helpen uw project dusdanig vorm te geven dat het  toekomstbestendig is dankzij onze ervaring op het gebied van milieu, flora & fauna, waterkwaliteit en ecosysteemdiensten.

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page