DIRECTIEVOERING

Nadat de overeenkomst met alle partijen is gesloten, start de fase waarin het ontwerp wordt gerealiseerd. In deze uitvoeringsfase worden meerdere partijen betrokken, met elk hun eigen aandeel in het project.

De directievoerder behartigt de belangen van de opdrachtgever en ziet er als vertegenwoordiger van de opdrachtgever op toe dat alle betrokken partijen hun verplichtingen nakomen. De directievoerder geeft leiding aan het bouwteam en bewaakt het project op het gebied van geld, tijd, kwaliteit, veiligheid en proces en anticipeert vroegtijdig op (mogelijke) ontwikkelingen in het project, maar ook daarbuiten voor zo ver deze het project nadelig kunnen beïnvloeden. De directievoerder en de contactpersoon van de  opdrachtgever hebben frequent afstemmingsoverleg.

Directievoering door Van Boven Projectmanagement

  • Het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoeringsfase

  • Het leiden van het directieteam en het voorzitten van projectvergaderingen

  • Beoordelen, bespreken en goedkeuren van werktekeningen en uitvoeringsstaten

  • Het opstellen van de eindafrekening

Meer informatie

VOLG ONS OP LINKEDIN
  • Volg ons op LinkedIn
NEEM CONTACT MET ONS OP

De Droge Kreek 11

4561 DV Hulst

06 46 32 53 27

maandag - vrijdag  09.00 - 17.00

VIND ONS
Copyright © 2020 Van Boven Projectmanagement
  • Van Boven Projectmanagement
  • Volg ons op Facebook
  • Dennis van Boven
  • Inez van Boven
Voorwaarden: Op al onze werkzaamheden zijn uitsluitend de algemene voorwaarden DNR 2011 herzien (juli 2013) van toepassing.