top of page

Op dit industrieterrein is de complete wegfundering vervangen en zijn klinkers vervangen door asfalt. Deze bestrating is op een industrieterrein een duurzamer alternatief. De Zanddonkweg maakt ook deel uit van het secundaire fietsnetwerk en om de veiligheid en zichtbaarheid van fietsers te verhogen, wordt de weg voorzien van rode fietsstroken.

 

Alle daken van de gebouwen op het industrieterrein die nog niet zijn aangesloten op de hemelwaterafvoer worden middels dit project afgekoppeld. Zo worden het vuilwaterriool en de zuiveringsinstallatie niet onnodig belast met schoon regenwater.

 

Het schone regenwater heeft hier in de infiltratiebekkens de ruimte om 'in te zijgen' (naar het grondwater te zakken).

Afkoppeling industrieterrein Zanddonk | Waalwijk

 • Opdrachtgever

  Gemeente Waalwijk

   

  Werkzaamheden

  Projectmanagement, aanbestedingsbegeleiding, contractmanagement,  aanvragen vergunningen en ontheffingen, omgevingsmanagement, directievoering.

   

  Jaar

  2012 - 2014

bottom of page