top of page

Het Laagveld is een zogenaamd beekbegeleidend bos. De hydrologische herstelmaatregelen zorgen dat voedselarm water uit het Laagveld gemengd wordt met matig voedselrijk water uit de Tongelreep. Dit watermengsel wordt door middel van een aantal sifons het broekbos ingeleid. Hierdoor ontstaat in het broekbos een variatie van verschillende, min of meer mesotrofe watertypen, enigszins aangerijkt met kalk en met niet al te veel chloride. De wateraanvoer moet door het jaar zo constant mogelijk zijn, om sterke seizoenswisselingen in de waterkwaliteit te voorkomen.

Hydrologisch herstel Laagveld | Leenderbos

 • Opdrachtgever

  Staatsbosbeheer

   

  Werkzaamheden

  Projectmanagement, aanbestedingsbegeleiding, contractmanagement, directievoering.

   

  Jaar

  2019 - 2021

bottom of page