top of page

In Natura 2000-gebied de Langstraat is inmiddels meer dan de helft van de doelstellingen gerealiseerd in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het doel van het PAS is: minder stikstof, een sterkere natuur en economische ontwikkeling. De natuur in de Langstraat heeft te lijden onder een teveel aan stikstof, veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie, verkeer en vervoer.

 

Om dit op te lossen zijn herstelmaatregelen genomen die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe natuur en behouden van bestaande natuur. In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij de directievoering mogen doen op deze herstelwerkzaamheden. De werkzaamheden: herstel en maaien van natte hooilanden en natte schraalgraslanden, het afzetten van wilgen- en elzenhagen en het schonen van sloten. Hierdoor wordt het leefgebied van kwetsbare en bedreigde soorten zoals de grote modderkruiper hersteld, bevorderd en vergroot. Door deze maatregelen is nu al een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in het landschap zichtbaar. 

Beheersmaatregelen | Westelijke Langstraat

 • Opdrachtgever

  Staatsbosbeheer

   

  Werkzaamheden

  Projectmanagement, technisch management, aanbestedingsbegeleiding, contractmanagement, directievoering.

   

  Jaar

  2018 - 2021

bottom of page