RUIMTE

Openbare ruimte, de ruimte van ons allemaal en tegelijkertijd van niemand. In deze 'beperkte' ruimte die Nederland heeft, moet de inrichting ervan zeer efficiënt zijn. Het is juist deze ruimte die zorgt voor de meeste kwaliteit van leven. Het herbergt ons regenwater, biedt verkoeling door groen en kan een gastheer zijn voor activiteiten in de gemeenschap.

Nieuwe ontwikkelingen vinden ook plaats in deze omgeving. Bestuurlijk processen, vergunningstrajecten, bestemmingsplannen, anterieure overeenkomsten, et cetera. Deze processen kunnen we beheersen door sturing, inbreng in besluitvorming, stedenbouwkundige toetsen, planologische toetsen, enzovoorts. Deze sturing is noodzakelijk om de opgaves in stedelijke ontwikkelingen te kunnen waarmaken. 

Ruimtelijke ontwikkeling door Van Boven Projectmanagement

  • Planontwikkeling

  • Inrichtingsplan

  • Principeverzoek

  • Anterieure overeenkomst

  • Bestemmingsplanprocedure

Meer informatie

Zorg voor een partner met natuurlijk overwicht die uw belangen behartigd in het proces. 

VOLG ONS OP LINKEDIN
  • Volg ons op LinkedIn
NEEM CONTACT MET ONS OP

De Droge Kreek 11

4561 DV Hulst

06 46 32 53 27

maandag - vrijdag  09.00 - 17.00

VIND ONS
Copyright © 2020 Van Boven Projectmanagement
  • Van Boven Projectmanagement
  • Volg ons op Facebook
  • Dennis van Boven
  • Inez van Boven
Voorwaarden: Op al onze werkzaamheden zijn uitsluitend de algemene voorwaarden DNR 2011 herzien (juli 2013) van toepassing.