top of page

RUIMTE

Openbare ruimte, de ruimte van ons allemaal en tegelijkertijd van niemand. In deze 'beperkte' ruimte die Nederland heeft, moet de inrichting ervan zeer efficiënt zijn. Het is juist deze ruimte die zorgt voor de meeste kwaliteit van leven. Het herbergt ons regenwater, biedt verkoeling door groen en kan een gastheer zijn voor activiteiten in de gemeenschap.

Nieuwe ontwikkelingen vinden ook plaats in deze omgeving. Bestuurlijk processen, vergunningstrajecten, bestemmingsplannen, anterieure overeenkomsten, et cetera. Deze processen kunnen we beheersen door sturing, inbreng in besluitvorming, stedenbouwkundige toetsen, planologische toetsen, enzovoorts. Deze sturing is noodzakelijk om de opgaves in stedelijke ontwikkelingen te kunnen waarmaken. 

Ruimtelijke ontwikkeling door Van Boven Projectmanagement

  • Planontwikkeling

  • Inrichtingsplan

  • Principeverzoek

  • Anterieure overeenkomst

  • Bestemmingsplanprocedure

Meer informatie

Zorg voor een partner met natuurlijk overwicht die uw belangen behartigd in het proces. 

bottom of page