top of page
P9130025
P9130024
P9130023
P9130022
P9130020
P9130019
P9130021
P9130016
P9130015
P9130014
P9130013
P9130018
P9130017
P9130012
P9130011
Freesvak

Waspiksedijk | reconstructie met schuimbitumen

Uitdaging bij deze reconstructie was dat er rekening gehouden moest worden met het feit dat de dijk gelegen is op een veenpakket. Hierdoor scheurden de zijkanten van de oude weg met verzakking tot gevolg. Om dit voor de toekomst te voorkomen is er gekozen voor een lichtere fundering d.m.v. Schuimbitumen. Hierbij wordt het oude asfalt hergebruikt in de fundering. Een lichtere fundering zorgt voor minder gewicht en daarmee ook voor minder verzakking.

bottom of page