AANBESTEDINGSBEGELEIDING

Voor uw project heeft u behoefte aan betrouwbare en geschikte partijen die in staat zijn een kwalitatief goed product te realiseren. Het liefst binnen het budget en binnen het gestelde tijdspad. Hiervoor heeft u een gedegen selectie aan kandidaten nodig waarbij uw project in goede handen is.

Er zijn binnen de sectoren milieu, ruimte en civiele techniek vele contractvormen te onderscheiden (RAW, UAV, UAV-GC, Bouwteam). Daarnaast spelen gunningscriteria zoals Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), laagste prijs, et cetera, een belangrijke rol. Bovendien gelden voor overheidsprojecten boven een bepaald bedrag Europese Aanbestedingsrichtlijnen.

Hoe het aanbestedingsproces wordt ingericht hangt daarom in grote mate af van de contractvorm, gunningscriteria en aanbestedingsrichtlijn. Van Boven Projectmanagement heeft meer dan 20 jaar ervaring met diverse aanbestedingsvormen. Hierdoor hebben wij de expertise in huis om uw aanbesteding in goede banen te leiden. 

Aanbestedingsbegeleiding door Van Boven Projectmanagement

 • Het opstellen van selectiecriteria en het opstellen van gunningscriteria

 • Het aanmelden en publiceren van de aanbesteding op de aanbestedingsplatforms

 • Het opstellen van specifiek voor de aanbestedingsprocedure benodigde formulieren gericht op selectie, waardering en gunning

 • Fungeren als aanspreekpunt voor de genodigde partijen gedurende het aanbestedingsproces

 • Opstellen nota van inlichtingen

 • Het innemen van de inschrijvingen en het opstellen van een Proces Verbaal van aanbesteding

 • Het beoordelen van de ingediende inschrijvingen

 • Het administreren en documenteren van het gehele aanbestedingsproces

Meer weten hoe Van Boven Projectmanagement uw projecten in goede banen leidt?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs 06 46 325 327

UITVOERINGSFASE

 • Directievoering UAV of op basis van regie

 • Projectcommunicatie

 • Kostenbewaking

NAZORGFASE

 • Overdracht naar beheer

 • Interne evaluatie

 • Externe evaluatie

VOLG ONS OP LINKEDIN
 • Volg ons op LinkedIn
NEEM CONTACT MET ONS OP

De Droge Kreek 11

4561 DV Hulst

06 46 32 53 27

maandag - vrijdag  09.00 - 17.00

VIND ONS
Copyright © 2020 Van Boven Projectmanagement
 • Van Boven Projectmanagement
 • Volg ons op Facebook
 • Dennis van Boven
 • Inez van Boven
Voorwaarden: Op al onze werkzaamheden zijn uitsluitend de algemene voorwaarden DNR 2011 herzien (juli 2013) van toepassing.