top of page

Projectbegeleiding met oog voor de natuur

Brabantse Wal

Wie wij zijn

WIE WIJ ZIJN

Wij denken graag met u mee. We zijn experts in de vakgebieden  civiele techniek, ruimtelijke ontwikkeling, milieu & communicatie, waarin we meer dan 25 jaar ervaring hebben.

Projectrealisatie is onze tweede natuur en dit doen we niet alleen beroepsmatig. Ook in onze vrije tijd steken we graag de handen uit de mouwen.

Projectcommunicatie met diverse belangengroepen op alle niveaus. Door altijd helder en duidelijk aan te geven wat we gaan doen, scheppen we verwachtingen die we kunnen waarmaken. 

Duurzaamheid is door het veelvuldig gebruik haast zijn betekenis verloren. Toch kunnen we u helpen uw project dusdanig vorm te geven dat het  toekomstbestendig is dankzij onze ervaring op het gebied van milieu, flora & fauna, waterkwaliteit en ecosysteemdiensten.

Team
Directievoering
Ontheffingsaanvraag
Begeleiding stedenbouwkundig ontwerptraject

MAAK KENNIS MET HET TEAM

Contractmanagement
Burgerparticipatie
Technisch management
Projectcommunicatie

Een team dat sterk op elkaar is ingespeeld, elkaar door en door kent. Maak kennis met de mensen achter Van Boven Projectmanagement.

Bestemmingsplan
Vergunningsaanvraag
Dennis van Boven

ing. D.G.M. (Dennis) van Boven

Sr. Projectmanager Civiele Techniek

Momenteel werkzaam als projectmanager in de Civiele Techniek maar ook op het gebied van zeeweringen voelt hij zich als een vis in het water. Daarnaast is Dennis adviseur in de Programmatische Aanpak Stikstof en volgt hij intensieve tracks Circulaire Economie, Duurzame Ontwikkeling en Waterzuiveringstechnieken aan verschillende universiteiten.

  • Dennis van Boven
  • van boven projectmanagement
  • vanboven
Knelpuntenanalyse
Financieel budgetbewaking
Integraal waterbeheer
Planningsbewaking
Systeemgerichte contractbeheersing
Bodemadvies
Beplantingsplan
Risicomanagement
Inez van Boven
Principeverzoek

drs. ir. I. (Inez) Perez Andujar
Adviseur Natuur & Ruimtelijke Ordening
Stikstof en KRW zijn haar specialismen. Daarnaast is Inez afgestudeerd in Milieuwetenschappen, Integraal Waterbeheer en Waterzuiveringstechnieken zodat ze u bij kan staan met gedegen advies. Ook op het gebied van ruimtelijke ordening kan je op haar bouwen.

  • Inez van Boven
  • van boven projectmanagement
  • vanboven
Begeleiding realisatiefase
Milieu-effectrapportage
NGE-onderzoek
Projectmanagement
Omgevingsmanagement
Verzorgen bestuurlijke stukken
Aanbestedingsbegeleiding
Ecologisch advies

WAT WIJ DOEN

Wat wij doen

Hier vindt u een globaal overzicht van onze dienstverlening. Contacteer ons vrijblijvend voor een uitgebreid advies op maat.

Professionele civieltechnische begeleiding vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoering. Uw project wordt deskundig begeleid met oog voor detail en voor het politieke klimaat.

Heldere projectcommunicatie in begrijpelijke taal. Wilt u de projectvoortgang bespreken met betrokkenen via socialmediakanalen? Doordat bewoners ook na kantooruren en in het weekend vragen kunnen stellen, creëert u meer draagvlak voor uw project.

Wij staan u graag met raad en daad bij op het vlak van milieuvraagstukken waarbij wij beleid omzetten in concrete flora- en faunamaatregelen.

Het wijzigingen van een bestemmingsplan kost veel tijd, moeite en heeft aandacht nodig. Wij nemen het schrijven van uw ruimtelijke onderbouwing graag voor onze rekening. Wist u dat wij u kunnen helpen met de ruimte-voor-ruimteregeling? 

Ook bij planontwikkelingen verzorgen wij uw civieltechnische procesbegeleiding, zowel bij nieuwbouw- als inbreidingslocaties.

Logo VBP_edited.png
2.png
4.png
Logo VBP_edited.png
5_edited.png
3.png
6_bewerkt.png
5.png
Referenties

REFERENTIES

Feiten en cijfers

FEITEN EN CIJFERS

15 kilometer dijk versterkt

whatsapp.png
bottom of page